วิชา ประวัติศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความสำคัญขององค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ คุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์ ประโยชน์การสร้างประวัติศาสตร์

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
  • ความสำคัญขององค์ความรู้ของประวัติศาสตร์
  • คุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์
  • ประโยชน์การสร้างประวัติศาสตร์ 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ประวัติศาสตร์ ม.4 เทอม 2

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
  • ความสำคัญขององค์ความรู้ของประวัติศาสตร์
  • คุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์
  • ประโยชน์การสร้างประวัติศาสตร์ 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 2 (64)