วิชา ประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (64)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์,พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆของโลก,พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
  • พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆของโลก
  • พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆของโลก
บทที่ 3 พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
  • พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆของโลก
  • พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 1 (64)