วิชา ประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (64)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง บทบาทของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตย,ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง บทบาทของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตย
  • ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 4 บทบาทของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตย
บทที่ 5 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง บทบาทของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตย
  • ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 2 (64)