วิชา ประวัติศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์,ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์,การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์,ภูมิภาคเอเชียตะวันออก,ภูมิภาคเอเชียใต้,ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้,ภูมิภาคเอเชียกลาง,แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 • ภูมิภาคเอเชียใต้
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 • ภูมิภาคเอเชียกลาง
 • แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 • การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 • ภูมิภาคเอเชียใต้
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 • ภูมิภาคเอเชียกลาง
 • แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 1 (64)