วิชา ประวัติศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา,ปัจจัยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ,อาณาจักรอยุธยา,พัฒนาการของอยุธยา,ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยา,บทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา,ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา,การสถาปนาพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี,การเสริมสร้างเสถียรภาพของอาณาจักร,การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา,บุคคลสำคัญในสมัยธนบุรี

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามาเข้าใจในเรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
 • ปัจจัยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
 • พัฒนาการของอยุธยา
 • ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
 • บทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
 • ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา
 • การสถาปนาพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • การเสริมสร้างเสถียรภาพของอาณาจักร
 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 • บุคคลสำคัญในสมัยธนบุรี

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
บทที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามาเข้าใจในเรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
 • ปัจจัยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
 • พัฒนาการของอยุธยา
 • ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
 • บทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
 • ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา
 • การสถาปนาพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • การเสริมสร้างเสถียรภาพของอาณาจักร
 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 • บุคคลสำคัญในสมัยธนบุรี

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 2 (64)