วิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์,การศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์,พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์
 • การศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์
 • พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2 พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์
 • การศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์
 • พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1 (64)