วิชา นวัตกรรม1

Topics for this course

1 Lessons

นวัตกรรม1ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ และโครงสร้างของนวัตกรรม?

ผู้เรียนเมื่อได้เรียนวิชานวัตกรรม 1 แล้ว จะได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในเรื่องของความหมาย ความสำคัญ และโครงสร้างของนวัตกรรมในยุคปัจุบันได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
เอกสารประกอบการเรียนวิชานวัตกรรม1

About the instructor

Free

Material Includes

  • ชีทชุดวิชา