วิชา ดนตรี ม.4 เทอม 2 (64)

Description

วิชาดนตรี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี,เครื่องหมายกำหนดจังหวะ,อัตราจังหวะผสม,การขับร้องเพลงไทย,ดนตรีพื้นบ้าน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี,เครื่องหมายกำหนดจังหวะ,อัตราจังหวะผสม,การขับร้องเพลงไทย,ดนตรีพื้นบ้าน

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

6894 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี,เครื่องหมายกำหนดจังหวะ,อัตราจังหวะผสม,การขับร้องเพลงไทย,ดนตรีพื้นบ้าน

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 2 (64)