วิชา ดนตรี ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชาดนตรี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง วงดนตรีไทย,วงปี่พาทย์,วงเครื่องสาย,วงมโหรี

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง วงดนตรีไทย,วงปี่พาทย์,วงเครื่องสาย,วงมโหรี

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วงดนตรีไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง วงดนตรีไทย,วงปี่พาทย์,วงเครื่องสาย,วงมโหรี

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 1 (64)