วิชา ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 (64)

Description

วิชาชีววิทยา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เนื้อเยื่อพืช,โครงสร้างของดอกและชนิดของผล,การสังเคราะห์แสงของพืช,สารควบคุมการเจริญของพืช

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เนื้อเยื่อพืช
  • โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
  • การสังเคราะห์แสงของพืช
  • สารควบคุมการเจริญของพืช 

Topics for this course

5 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ชีววิทยา 1
ชีววิทยา คลิปที่ 1 เนื้อเยื่อพืช33:34
ชีววิทยา คลิปที่ 2 โครงสร้างของดอกและชนิดของผล47:20
ชีววิทยา คลิปที่ 3 การสังเคราะห์แสงของพืช34:36
ชีววิทยา คลิปที่ 4 สารควบคุมการเจริญของพืช34:08

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เนื้อเยื่อพืช
  • โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
  • การสังเคราะห์แสงของพืช
  • สารควบคุมการเจริญของพืช 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.5 เทอม 1 (64)