วิชา ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 *

Description

วิชา ชีววิทยา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม,ยีนและโครโมโซม,พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี,วิวัฒนาการ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • ยีนและโครโมโซม
  • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิวัฒนาการ

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 4 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 5 ยีนและโครโมโซม
บทที่ 6 พันธุศาสตร์และทางเทคโนโลยีทาง DNA
บทที่ 7 วิวัฒนาการ

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

12249 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • ยีนและโครโมโซม
  • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิวัฒนาการ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)