วิชา ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 *

Description

วิชา ชีววิทยา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต,เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8141 students

Placeholder
Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)