วิชา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง จำนวนจริงและเลขยกกำลัง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง จำนวนจริงและเลขยกกำลัง

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง จำนวนจริงและเลขยกกำลัง

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง จำนวนจริงและเลขยกกำลัง

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 2 (64)