วิชา คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (64)

Description

ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น (การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด, เหตุการณ์, ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์, ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ)

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจผู้เรื่องความน่าจะเป็น (การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด, เหตุการณ์, ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์, ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ)

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์
วิดีโอคลิป เรื่อง ความน่าจะเป็น1:10:24

About the instructors

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน
  • -คลิป VDO

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจผู้เรื่องความน่าจะเป็น (การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด, เหตุการณ์, ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์, ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ)

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 1