วิชา คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา คณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม,ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
บทที่ 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)