วิชา คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง จำนวนเต็ม , สมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกและคูณ , เลขยกกำลัง , ทศนิยม

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง จำนวนเต็ม
  • สมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกและคูณ
  • เลขยกกำลัง
  • ทศนิยม

Topics for this course

5 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 หลักสูตรแกนกลาง
คลิปที่ 11:06:19
คลิปที่ 241:50
คลิปที่ 353:32
คลิปที่ 415:42

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

11355 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง จำนวนเต็ม
  • สมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกและคูณ
  • เลขยกกำลัง
  • ทศนิยม

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1