วิชา คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง จำนวนเต็ม , สมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกและคูณ , เลขยกกำลัง , ทศนิยม

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง จำนวนเต็ม
  • สมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกและคูณ
  • เลขยกกำลัง
  • ทศนิยม

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 หลักสูตรแกนกลาง

About the instructor

0 (0 ratings)

10 Courses

47 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง จำนวนเต็ม
  • สมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวกและคูณ
  • เลขยกกำลัง
  • ทศนิยม

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1