วิชา การงานอาชีพ ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชาการงานอาชีพ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง หน้าที่และบทบาทของตนเอง,บ้านของเรา,แต่งตัวให้ดูดี,การปลูกพืชไร้ดิน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเอง,บ้านของเรา,แต่งตัวให้ดูดี,การปลูกพืชไร้ดิน

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 เรื่อง หน้าที่และบทบาทของตนเอง
บทที่ 2 เรื่อง บ้านของเรา
บทที่ 3 เรื่อง แต่งตัวให้ดูดี
บทที่ 4 เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเอง,บ้านของเรา,แต่งตัวให้ดูดี,การปลูกพืชไร้ดิน.

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 1 (64)