วิชา การงานอาชีพ ม.3 เทอม 2 (64)

Description

วิชาการงานอาชีพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีพ,ผ้าและการตัดเย็บ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องหลักการทำงานเพื่อการดำรงชีพ
  • หลักการทำงาน
  • ผ้าและการตัดเย็บ 
  • การดูแลความสะอาดเสื้อผ้า

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีพ
บทที่ 2 ผ้าและการตัดเย็บ

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องหลักการทำงานเพื่อการดำรงชีพ
  • หลักการทำงาน
  • ผ้าและการตัดเย็บ 
  • การดูแลความสะอาดเสื้อผ้า

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.3 เทอม 2 (64)