วิชา การงานอาชีพ ม.3 เทอม 1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆ, อาหารประเภทสำรับและ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องการดูแลเสื้อผ้า อาหารประเภทสำรับและ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การงานอาชีพ

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11393 students

Free

Material Includes

  • -Power point

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องการดูแลเสื้อผ้า อาหารประเภทสำรับและ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม. 3 เทอม 1