วิชา การงานอาชีพ ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาการงานอาชีพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง งานอาชีพ (ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ),ทักษะกระบวนการทางาน,ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา, ทักษะการทางานร่วมกัน , ทักษะการแสวงหาความรู้ , ทักษะการจัดการ

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานอาชีพ (ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ)
 • ทักษะกระบวนการทางาน
 • ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
 • ทักษะการทางานร่วมกัน
 • ทักษะการแสวงหาความรู้
 • ทักษะการจัดการ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานอาชีพ (ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ)
 • ทักษะกระบวนการทางาน
 • ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
 • ทักษะการทางานร่วมกัน
 • ทักษะการแสวงหาความรู้
 • ทักษะการจัดการ

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 2 (64)