วิชา การงานอาชีพ ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา การงานอาชีพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง งานเกษตร (การแปรรูปทางการเกษตร) , งานช่าง (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง)

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานเกษตร (การแปรรูปทางการเกษตร)
  • งานช่าง (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง)

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานเกษตร (การแปรรูปทางการเกษตร)
  • งานช่าง (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง)

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 2 (64)