วิชา การงานอาชีพ ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชา การงานอาชีพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง งานบ้าน , อาหารและโภชนาการ(การบริการอาหาร)

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานบ้าน
  • อาหารและโภชนาการ(การบริการอาหาร)

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานบ้าน
  • อาหารและโภชนาการ(การบริการอาหาร)

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1 (64)