วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 เทอม 2 (64)

Description

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 เทอม 2 เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบและเงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาประยุกต์ใช้

Topics for this course

1 Lessons

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 เทอม 2

เนื้อหา วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 เทอม 2

About the instructor

0 (0 ratings)

121 Courses

6619 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 2

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 2