วิชาหน้าที่พลเมือง ม.2 เทอม 2 (64)

Description

วิชาหน้าที่พลเมือง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วัฒนธรรม , การผลิตและการลงทุน , สิทธิผู้บริโภค , แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ,

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วัฒนธรรม
 • การผลิตและการลงทุน
 • สิทธิผู้บริโภค
 • แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7680 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วัฒนธรรม
 • การผลิตและการลงทุน
 • สิทธิผู้บริโภค
 • แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 2 (64)