วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) ม. 6 เทอม 1 (64)

Description

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ระบอบการเมือง,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,กฎหมายในชีวิตประจำวัน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ระบอบการเมือง
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 5 ระบอบการเมืองการปกครอง
บทที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ 7 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ระบอบการเมือง
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  • กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.6 เทอม 1 (64)