วิชาศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • การสร้างทัศนศิลป์นั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจินตนาการและการลงมือปฏิบัติของศิลปินการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ศิลปินจะต้องมีความรู้ และต้องหมั่นศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อไป

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2