วิชาศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

651 students

0 (0 ratings)

143 Courses

524 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • การสร้างทัศนศิลป์นั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจินตนาการและการลงมือปฏิบัติของศิลปินการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ศิลปินจะต้องมีความรู้ และต้องหมั่นศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อไป

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2