วิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การขับร้องและการบรรเลงดนตรี

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่องการขับร้องและการบรรเลงดนตรี

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การขับร้องและการบรรเลงดนตรี

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

9472 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่องการขับร้องและการบรรเลงดนตรี

Target Audience

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม2