วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10356 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนได้รู้ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2