วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1170 students

0 (0 ratings)

108 Courses

681 students

0 (0 ratings)

143 Courses

562 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนได้รู้ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2