วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1149 students

0 (0 ratings)

108 Courses

650 students

0 (0 ratings)

143 Courses

510 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนรู้ลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1