วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 (แผนการเรียนสังคม-อาชีพ)อ.วราภรณ์

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจแรงเสียดทานโมเมนต์ของแรงการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

Topics for this course

2 Lessons

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1

คลิปการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 3 เทอม 122:24
เอกสารประกอบการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2928 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11270 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน (PP)
  • คริปการสอนแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อนการหักเหและความเข้มของแสง

Requirements

  • ผู้เรียนได้รู้แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อนการหักเหและความเข้มของแสง

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1