วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแหล่งทรัพยากรธรณี
  • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Topics for this course

1 Lessons

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2

เอกสารประกอบการเรียน

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน ( words)
  • เอกสารประกอบการเรียน (PP)

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีนที่ 2