วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง แรง มวล และการเคลื่อนที่,แสงและการมองเห็น

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียน เรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่,แสงและการมองเห็น

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องแสงและการมองเห็น
คลิปที่ 1 เรื่อง แรง มวล และการเคลื่อนที่1:05:28
คลิปที่ 2 เรื่องแสง และการมองเห็น44:49

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13877 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน
  • - คลิปวิดีโอ

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียน เรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่,แสงและการมองเห็น

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม2