วิชาภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม

What Will I Learn?

  • วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม
  • คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม 

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม
บทที่ 2 คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม 
แบบฝึกหัด

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม
  • คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม 

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.5 เทอม 1 (AF66)