วิชาภาษาไทย ม.4 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง

What Will I Learn?

  • วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
แบบฝึกหัด

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8147 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.4 เทอม 1 (AF66)