วิชาภาษาไทย ม.1 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เสียงในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องเสียงในภาษาไทย
  • การสร้างคำในภาษาไทย 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เสียงในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8141 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องเสียงในภาษาไทย
  • การสร้างคำในภาษาไทย 

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.1 เทอม 1 (AF66)