วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 (64)

Description

ผู้เรัยนจะได้เรียนเรื่อง การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม,บทละครพูดเห็นแก่ลูก,นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

What Will I Learn?

  • ผู้เรัยนสามารถเรียนเรื่อง การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม,บทละครพูดเห็นแก่ลูก,นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม,บทละครพูดเห็นแก่ลูก,นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13877 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรัยนสามารถเรียนเรื่อง การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม,บทละครพูดเห็นแก่ลูก,นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอมที่1