วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา,คำราชาศัพท์,พันธกิจของภาษา

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา,คำราชาศัพท์,พันธกิจของภาษา

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคำราชาศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพันธกิจของภาษา

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13716 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา,คำราชาศัพท์,พันธกิจของภาษา

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2