วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ความงามในภาษา,ภาษากับการพัฒนาการคิดและการแสดงทรรศนะ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง ความงามในภาษา,ภาษากับการพัฒนาการคิดและการแสดงทรรศนะ

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องความงามในภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องภาษากับการพัฒนาการคิดและการแสดงทรรศนะ

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13716 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง ความงามในภาษา,ภาษากับการพัฒนาการคิดและการแสดงทรรศนะ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1