วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกาษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

สามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้หาข้อมูล ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆ และสื่อสารในสังคมได้ตามศักยภาพ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้หาข้อมูล ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆ และสื่อสารในสังคมได้ตามศักยภาพ

Topics for this course

2 Lessons

วิชาภาษาอังกฤษ?

สามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้หาข้อมูล ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆ และสื่อสารในสังคมได้ตามศักยภาพ
เอกสารประกอบการเรียน
คลิปการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ม. 6 ภาคเรียนที่ 144:53

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

651 students

0 (0 ratings)

143 Courses

522 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • คลิปการสอน

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1