วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง คำศัพท์วลี สำนวน ที่มักใช้บ่อย ๆ ในข่าว

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่องคำศัพท์วลี สำนวน ที่มักใช้บ่อบ ๆ ในข่าว

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสียง คำศัพท์ วลี สำนวน ที่มักใช้บ่อย ๆ ในข่าว
คลิปวิดีโอเรื่อง เสียง คำศัพท์ วลี สำนวน ที่มักใช้บ่อย ๆ ในข่าว1:06:06

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13886 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน
  • - คลิปวิดีโอ

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่องคำศัพท์วลี สำนวน ที่มักใช้บ่อบ ๆ ในข่าว

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม2