วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

ผู้เรียนปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องง่ายจากกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องง่ายจากกลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ 

Topics for this course

2 Lessons

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

เอกสารประกอบการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2
คลิปการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ม. 2 เทอม 200:00:00

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • คลิปการสอน

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2