วิชาประวัติศาสตร์ ม.6 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง อารยธรรมของโลก

What Will I Learn?

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง อารยธรรมของโลก

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

อารยธรรมของโลก

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8141 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง อารยธรรมของโลก

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.6 เทอม 1 (AF66)