วิชาประวัติศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

What Will I Learn?

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.4 เทอม 1 (AF66)