วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร

What Will I Learn?

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร 

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8147 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร 

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 เทอม 1 (AF66)