วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

What Will I Learn?

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8147 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.2 เทอม 1 (AF66)