วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์

What Will I Learn?

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ กาลเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.1 เทอม 1 (AF66)