วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

ให้ผู้เรียนตอบคำถามว่า “ภูมิปัญญาที่เคยพบมีอะไรบ้าง” โดยตอบตามความเห็นส่วนตัว

What Will I Learn?

  • ให้ผู้เรียนตอบคำถามว่า "ภูมิปัญญาที่เคยพบมีอะไรบ้าง" โดยตอบตามความเห็นส่วนตัว

Topics for this course

1 Lessons

ภูมิปัญญาไทย

ใบควารู้ภูมิปัญญาไทย

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5