วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1 (64)

Description

ผู้เะรียนจะได้เรียนเรื่อง อารยธรรมของโลก

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง อารยธรรมของโลก

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารใช้ประกอบการเรียนเรื่อง อารยธรรมของโลก

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13886 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง อารยธรรมของโลก

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1