วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

 • by admin
 • Course level: Intermediate

Description

ผลการเรียนรู้    

1)  เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนจริง

2)  เข้าใจสมบัติของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับการบวก  การคูณ  การเท่ากันและการไม่เท่ากัน และนำไปใช้ได้

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนเข้าใจ
 • 1) เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
 • 2) เข้าใจสมบัติของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากันและการไม่เท่ากัน และนำไปใช้ได้

Topics for this course

2 Lessons

วิชาคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
คลิปการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ม.4 ภาคเรียนที่ 21:51:05

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • คริปการสอน

Requirements

 • จุดประสงค์การเรียนรู้
 • 1) เมื่อกำหนดจำนวนชนิดใดให้ สามารถบอกได้ว่าเซตของจำนวนชนิดนั้นมีสมบัติปิดของการบวกหรือไม่
 • 2) เมื่อกำหนดจำนวนชนิดใดให้ สามารถบอกได้ว่าเซตของจำนวนชนิดนั้นมีสมบัติปิดของการคูณหรือไม่

Target Audience

 • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2