วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (เสริม)

 • by admin
 • Course level: Intermediate

Description

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 1. มาตรฐานการเรียนรู้ประจำหน่วย

มฐ. ค 4.2,  มฐ. ค 6.1

 

 1. ตัวชี้วัดชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

ค 4.2 ม.3/1,  ค 6.1 ม.3/1,2,5

 

 1. สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

3.1  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3.2  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3.3  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

What Will I Learn?

 • 3.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • 3.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • 3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2928 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11270 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

 • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

 • ผู้เรียนเข้าใจ
 • 3.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • 3.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • 3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

Target Audience

 • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2